Angelique Declercq

 

Straffe madam die zot is van de Noordzee en de bergen, een fijne babbel, een goed glas wijn met vrienden en mijn job bij het OCMW van Kortrijk.

Biografie

Ik ben een 43 jarige mama in het dagelijks leven bezig met werk en opleiding voor kansengroepen. Sinds 2012 ben ik politiek actief en zetel in de gemeenteraad van Menen. Mijn engagement in het jeugdwerk sloot ik ondertussen af, en de vrouwenbeweging kwam er voor in de plaats. Samen met mijn echtgenoot Tonny en dochter Victoria, de liefdes van mijn leven, trek ik er graag op uit om nieuwe streken te ontdekken. Skiën is voor ons de ultieme ontspanning

Waarom sp.a?

Omdat iedereen meetelt en niemand mag achterblijven kies ik voor sp.a.

Politieke dada:

Vanuit mijn engagement, mijn job en mijn opleiding ben ik vooral bezig met de samenlevings- en armoedeproblematiek. We mogen niet tolereren dat er vandaag nog mensen zijn van wie de basisrechten niet worden vervuld: huisvesting, onderwijs, werk, gezondheidszorg, cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn

Ambitie 2018 – 2024:

Kinderen zijn de toekomst, dus als ik iets kan veranderen dan zorg ik dat er degelijke opvang is voor elk kind. Niet enkel fysieke opvang voor en na school, maar ook voor jongeren die het moeilijk hebben thuis, zich niet goed in hun vel voelen en ergens terecht moeten kunnen voor een babbel, voor begeleiding en ondersteuning en als het echt niet anders kan voor een veilig en warm nest.

Waarom Angelique?

Hoewel ik geen tafelspringer ben zet ik graag ergens mijn tanden in, om pas los te laten als iets er is op vooruitgegaan.

Berichten