Anneloor Laevens

Sociaal consulent Algemene Centrale BRIO – ABVV, OCMW-raadslid Oostkamp, levensgenieter, boekenworm

Biografie

Als sociaal consulent wordt Anneloor (35) elke dag geconfronteerd met maatregelen die onze sociale zekerheid ondermijnen. Dat zorgde ervoor dat ze vol overtuiging de stap zette naar de politiek. Ze werd OCMW-raadslid in Oostkamp en wil graag blijven strijden voor het socialezekerheidsstelsel. Als mama van 2 jonge dochters (4 en 6) verdeelt ze daarnaast haar tijd tussen familie, vrienden, werk en sociaal engagement.

Waarom sp.a?

Omdat sp.a nog aandacht heeft voor de noden en behoeften van zowel de werkende mens als kansarmen. Al sinds ik stemgerechtigd ben, is sp.a voor mij een overtuigde keuze.

Politieke dada:

Naast het sociale gaat mijn politieke interesse uit naar ‘economie/werk’. Ondanks de hoge tewerkstellingsgraad zijn er nog heel wat uitdagingen: werkbaar werk, re-integratie, digitalisering … we zijn er nog lang niet!

Ambitie 2018 – 2024:

Samen met sp.a wil ik de provincie verder uitbouwen tot een plaats waar iedereen kans heeft op een menswaardig leven. Waar het aangenaam wonen is en een goede balans tussen werk en gezin of vrije tijd mogelijk is.

Waarom Anneloor?

Dagelijks kom ik in aanraking met mensen op wie het uithollen van de sociale zekerheid een negatieve impact heeft. Ik zie het als mijn plicht om alles uit de kast te halen om hun sociale zekerheid niet alleen te behouden, maar ook te verbeteren.

Berichten

Berichten