Investeren in de gezondheid van elke burger!

Een gezonde publieke ruimte doet denken aan een belerend vingertje dat zegt wat je wel en niet mag doen. Maar niets is minder waar, want met kleine ingrepen kan je als overheid elke burger maximale kansen geven op een gezond leven.

Wat is een gezonde publieke ruimte?


De specifieke inrichting van een publieke ruimte kan enerzijds onze gezondheid beschermen. Met bijvoorbeeld de inrichting van een schoolstraat beschermen we ons tegen ongezonde lucht. Anderzijds kunnen we ook een stap verder gaan met de inrichting en gezondheid bevorderen. Zo zorgen veilige fietspaden er voor dat mensen zich makkelijker met de fiets zullen verplaatsen.

Kortom door in te zetten op een gezonde publieke ruimte, kunnen we inzetten op verschillende aspecten van de gezondheid: meer beweging, gezondere lucht, beter mentaal welbevinden, gezondere voedingspatronen, minder geluidshinder,…

Werk maken van een gezonde publiek ruimte kan je op verschillende manieren: met een beperkte inspanning en beperkt budget, met kleine ingrepen in een bestaande publieke ruimte, op wijkniveau of door gewoon een aanpassing van de materialenkeuze. Alles is mogelijk, maar elke investering in gezondheid is de moeite waard.

Net dat ietsje meer…


Er bestaan al heel wat projecten en initiatieven die inzetten op de verschillende aspecten van hierboven: speelstraten, tegeltuintjes, fietsostrades, looppistes,…
Graag zetten we nog twee voorbeelden in de kijker.

Mobipunt:


Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-) functies elkaar ontmoeten. Elk mobipunt bevat een divers mobiliteitsaanbod waarvan autodelen, nabijheid openbaar vervoer (of collectief vervoer) en fietsparkeren essentieel zijn. Daarnaast is toegankelijkheid een noodzakelijk kenmerk van elk mobipunt. Een mobipunt is ingericht om op kleinschalig niveau ‘multimodaliteit’ mogelijk te maken en te promoten.

De nabijheid van dit divers aanbod vervoersmiddelen zorgt er voor dat we onze auto makkelijker laten staan. Wist je dat wie het openbaar vervoer gebruikt tot 33 minuten meer stapt dan wie de auto gebruikt?
Op dit moment zijn er verschillende mobipunten in opstart in onze provincie onder andere in Roeselare, Harelbeke,…

“Zet u ffkes”


Het klinkt misschien wat vreemd, maar voldoende zitbanken in de publieke ruimte kunnen onze gezondheid bevorderen en wel op de volgende manieren.
Ten eerste zorgen voldoende zitbanken er voor dat minder mobiele mensen toch op pad gaan. Doordat ze de geruststelling hebben dat er voldoende rustpunten zijn, hoeven ze niets te vrezen.
Ten tweede zorgen de zitbanken ook voor een speelimpuls voor de kinderen. Voor hen is een zitbank namelijk het ideale klimtoestel.
Tot slot stimuleert een zitbank om even een praatje te maken met elkaar, ideaal voor ons mentaal welbevinden. Zo kon je in Roeselare meedoen een groepsaankoop “Gevelbankjes”. Deze bankjes konden heel gemakkelijk geïnstalleerd worden aan op die manier de sociale cohesie in de buurt versterken.

Kortom een investering in gezonde publieke ruimte
– hoe groot of klein ze ook mag zijn –
is investeren in gelijke kansen voor elke burger!