Waarom appels uit Chili? sp.a wil lokale voeding als norm  

“Koop ik biogroenten of de goedkopere alternatieven?” Je kent vast de patstelling: in de supermarkt twijfelen we allemaal tussen duurzame voeding en onze portemonnee. Zonde, want iedereen vaart wel bij bio- en lokale producten: het is beter voor onze gezondheid, voor de boer, voor het milieu en voor de dieren. sp.a wil dat de overheid maatregelen neemt zodat duurzame, lokale voeding een evidentie wordt voor iedereen.

 

Enkele duizenden gezinnen in Vlaanderen kiezen resoluut voor korteketenlandbouw: ze kopen groenten en vlees van boeren uit hun buurt. Dat verdient respect en aanmoediging. Dankzij hun inspanningen krijgen boeren een eerlijke prijs voor hun groenten, fruit, zuivel en vlees en kunnen ze investeren in landbouw met minder chemische bestrijdingsmiddelen, minder kunstmest, en meer ruimte en betere voeding voor hun dieren. Bekijk hier de reportage van focus – WTV

 

Steun voor duurzame landbouw

Lokale en biovoeding is echter vaak duurder dan het industriële alternatief. Hoe zorg je ervoor dat het toch voor iedereen bereikbaar is? sp.a wil een radicale ommezwaai in het landbouwbeleid. Weg van de moordende druk die op schouders van boeren ligt, weg van de dierenmishandeling in naam van winstmarges en weg van mestoverschotten die ons milieu belasten.

Dat zal uiteraard geld kosten. Maar er is budget. De huidige overheidssteun voor de landbouw (130 miljoen euro per jaar, zie ook het interview rond de voedselschandalen) kan meteen vervangen worden door steun voor duurzame, familiale landbouw.

 

sp.a wil een radicale ommezwaai in het landbouwbeleid.
Dat zal uiteraard geld kosten.
Maar er is budget: minstens 130 miljoen

 

Overheidsorganisaties gaan voor lokale voeding

Om de afname van lokale voedingsproducten massaal de hoogte in te jagen – en tegelijk het goede voorbeeld te geven – kan de overheid lokale producenten tot hofleverancier maken van grootkeukens in alle scholen, rust- en ziekenhuizen die verbonden zijn aan de overheid.

“Iedereen heeft de voorbije maanden kunnen zien wat industriële vleesproductie betekent voor het dierenwelzijn”, zegt Bieke Moerman. Ze wijst ook op de verspilling van voedsel. “Heeft het zin dat de Limburgse fruittelers een deel van hun oogst exporteren naar India en de rest vernietigen terwijl we Pink Lady’s uit Chile in ons winkelmandje leggen?”

 

Als alle scholen, rust- en ziekenhuizen die verbonden zijn aan de overheid
overschakelen op lokale voeding, geven we het goede voorbeeld
en schiet de vraag de hoogte in.

 

Overheid als trekker

Langzaam maar zeker groeit het bewustzijn dat de industriële voedselketen doorbroken moet worden. Mensen willen hun voedselvoorziening in handen nemen om gezonder te eten, het milieu te sparen en de boer een eerlijkere prijs te geven. “De korte keten is aan een opmars bezig. We kweken weer eigen groenten en fruit, bezoeken zelfoogstboerderijen en kopen op boerenmarkten of bij de Buurderij”, aldus Bieke. “Maar we doen het niet massaal. Daar wil sp.a verandering in brengen. Niet door de verantwoordelijkheid bij het individu te leggen maar door een collectief bewustzijn te creëren. En dat kan enkel als de overheid aan de kar trekt.”

 

“De korte keten is aan een opmars bezig.
Maar we doen het niet massaal.
Daarom wil sp.a dat de overheid aan de kar trekt.”
(Bieke Moerman)

 

 

 

 

Meer weten? Ontdek onze visie op duurzame landbouw, lees waarom en hoe we de veestapel  willen afbouwen en mis het interview met Annick Lambrecht niet. Zij deelt haar visie op de recente voedingsschandalen.

Leave a comment