DUURZAAM GROEIEN


Is er binnenkort meer plastic dan vis in zee? Raken onze grondstoffen uitgeput? Lopen we allemaal met mondmaskers tegen fijn stof en wonen we met onze voeten in het water? Het wetenschappelijke bewijs is overweldigend: het is 5 voor 12 voor ons milieu. Doemdenken is niet de oplossing, maar we kunnen de kop niet langer in het zand steken. Het is dringend tijd voor stevige maatregelen, op heel wat fronten.

 

Collectief voor duurzaam

s.pa wil een samenleving waarin iedereen een goed leven kan uitbouwen. Daarom moeten we verantwoord en duurzaam omspringen met de grondstoffen van onze planeet. Grote, internationale klimaatakkoorden zijn daarbij niet voldoende. We moeten zelf onze verantwoordelijkheid nemen. Duurzaamheid mag bovendien geen zaak van enkelingen zijn. Om echt vruchten af te werpen, moet het collectief gebeuren.

Duurzaam: iedereen vaart er wel bij

Verandering is nooit makkelijk. Het zal veel inspanningen vergen om onze vertrouwde patronen te vervangen door duurzame alternatieven. En voor sommige groepen wordt het lastiger dan voor andere. Door het eenvoudiger te maken voor mensen om duurzame keuzes te maken en die te stimuleren, door participatie en door het goede voorbeeld te geven, wil s.pa iedereen bij de veranderingen betrekken.

Milieuproblemen hebben immers impact op iedereen, vaak nog het meest op de zwaksten in onze samenleving, zoals kinderen, ouderen, zieken of mensen in armoede. Duurzaamheid betekent een betere gezondheid voor iedereen. Doordachte ruimtelijke planning zorgt voor betaalbaardere basisbehoeften zoals mobiliteit, water en energie. En de overstap naar een klimaatneutrale economie zorgt voor nieuwe jobs.

Klimaatneutraal en -bestendig

West-Vlaanderen is toch een groene provincie, dacht je? De natuur is inderdaad nooit veraf. Maar schijn bedriegt. Onze groene ruimte is versplinterd. We wonen verspreid, waardoor we vaak de auto nemen. Onze landbouw veroorzaakt CO2-uitstoot. En milieuproblemen stoppen sowieso niet bij onze provinciegrenzen.

Vandaar het ambitieuze actieplan van s.pa West-Vlaanderen: we willen de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en klimaatneutraal zijn tegen 2050. Daarnaast streven we ook naar klimaatbestendigheid: de negatieve effecten van de klimaatwijziging op ons grondgebied temperen.

Ons klimaatplan beschrijft hoe s.pa deze doelstellingen wil bereiken. Zorgen voor onze planeet wordt de rode draad door alles wat we ondernemen. Cruciaal daarbij is een doordacht gebruik van de schaarse ruimte: met leefbare woonkernen, klimaatneutrale bedrijven(terreinen), duurzame landbouw, waardevolle natuur en duurzame energie.

 

Aftellen tot de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen 2019