Annick Lambrecht

Biografie

Annick (48 jaar) was eerst 13 jaar Lector economie in de Hogeschool West-Vlaanderen vooraleer ze in september 2005 de stap zette in het project “Brugse samenwerking”. Ze opteerde om samen te werken met mensen van Sp.a en Spirit ten einde onze progressieve krachten te bundelen . Haar werk is haar hobby en omgekeerd.

Waarom sp.a?

Omdat plaats waar je geboren bent niet mag bepalen wat je ooit kan en wil worden en bereiken in het leven. We moeten daarover waken.

Politieke dada:

Annick zetelt sinds januari 2017 in de Kamer en kwam tussen over o.a. Bombardier, schuldindustrie, oplopende gerechtskosten, voedselveiligheid, verkeersveiligheid,… Zij zetelt als vast lid in commissie justitie en verdedigt een toegankelijke justitie voor allen en de beheersbaarheid van de steeds duurdere gerechtskosten.

Ambitie 2018 – 2024:

Een goed parlementair blijven die met kritische blik de juiste vragen blijft stellen. In Brussel ook kijken voor de West-Vlaams en Brugse belangen. De stem van het volk goed verdedigen.

Waarom Annick?

Omdat Annick een gedreven politica is die haar tanden in dossiers kan zetten. Zij is een denker en een doener terzelfdertijd.

Berichten