Het openbaar vervoer in West-Vlaanderen is ondermaats. Om dit aan te tonen nemen Annick Lambrecht (lijsttrekker Vlaams Parlement) en Dries Couckuyt (plaats 4 Vlaams Parlement) het tegen elkaar op in een wedstrijd. Dries zal fietsen, Annick neemt het openbaar vervoer. Van Oost naar West in onze provincie, van Dentergem naar Poperinge, een afstand van 60 km. Onderweg kaarten ze drie problemen aan en hebben ze het over de oplossingen die sp.a voorstelt.

 

Beperkt aanbod van bussen in landelijke gemeenten

 

Het startschot van de wedstrijd wordt om 8u45 gegeven door John Crombez in het centrum van Dentergem (bushalte ‘Dentergem Dorp’). Dries begint aan zijn fietstocht van 60 km, Annick wil de bus nemen maar al snel heeft ze een eerste probleem: tussen 8u ‘s morgens en 12u ‘s middags rijden er geen bussen in Dentergem. Dit is voor sp.a onaanvaardbaar. De Lijn zit in een permanente besparingsmodus en mist momenteel visie voor de toekomst. De plannen om vooral te investeren in stedelijke kernen, dreigen landelijke provincies zoals West-Vlaanderen te vergeten. Als we willen dat mensen ook in onze provincie gebruik maken van het openbaar vervoer, moeten de bussen ook rijden. Het centrum van Dentergem ligt nog geen 15 minuten van steden zoals Tielt en Waregem maar in de voormiddag zijn ze onbereikbaar met het openbaar vervoer. Mobiliteit is een recht en we moeten mensen de zekerheid bieden dat men zich zonder eigen wagen kan verplaatsen. We moeten niet besparen op bussen, we moeten er wel in investeren.

 

Slechte toegankelijkheid stations

Annick zoekt een lift naar het station van Tielt om haar reis toch te kunnen beginnen. Het lijkt wel het TVprogramma Peking Express. Dit station legt nog een ander pijnpunt bloot in ons openbaar vervoer. Een verouderd gebouw, een wachtruimte die gesloten is in de namiddag en perrons die nog niet zijn verhoogd. Met sp.a willen we inzetten op toegankelijke en multimodale stations. Mensen met een beperking, ouderen, mensen met bagage of een kinderwagen kunnen moeilijk op de trein in heel wat West-Vlaamse stations waar de perrons nog niet zijn verhoogd. Wij willen de toegankelijkheid van de stations opdrijven. Nu worden er jaarlijks maar 7 perrons verhoogd in gans België.

Drie treinen en trager dan 40 km/uur tussen twee West-Vlaamse steden van 20.000 inwoners

Uiteindelijk komt Dries met de fiets sneller aan dan Annick met het openbaar vervoer. Tielt en Poperinge zijn steden met 20.000 inwoners en liggen nog geen 60 kilometer uit elkaar. Het snelste traject met het openbaar vervoer duurt langer dan anderhalf uur en bestaat uit het nemen van drie verschillende treinen. De gemiddelde snelheid ligt lager dan 40 km/uur en de kans op het missen van een verbinding is groot. Dan duurt het traject nog een uur langer. Voor sp.a is dit geen goed openbaar vervoer. Om trajecten met het openbaar vervoer in onze provincie sneller te maken moet het aanbod, de frequentie en de stiptheid van treinen beter. Er moet een algemene halfuur-regeling op het net komen en tussen de provinciehoofdsteden willen we zelfs drie treinen per uur. We krijgen geen mensen op de trein als het aanbod zo beperkt of slecht uitgewerkt is. 

 

 

In het terugdringen van vervoersarmoede en het doorzetten van de ecologische transitie is het openbaar vervoer de belangrijkste partner. Om zoveel mogelijk mensen op het openbaar vervoer te krijgen, wil sp.a de zekerheid bieden dat het aanbod voldoende, kwalitatief en betaalbaar is, ook in West-Vlaanderen. Dat betekent een trendbreuk met het verleden. De afgelopen legislatuur werd 3 miljard bespaard op de NMBS en 115 miljoen op De Lijn. De besparingen bij NMBS en De Lijn uiten zich in ongenoegen bij reizigers en een heel beperkt aanbod. Wij stoppen met verder besparen en pleiten opnieuw voor extra investeringen en een groeiscenario voor het openbaar vervoer. Onze wedstrijd toont aan dat het openbaar vervoer in onze provincie ondermaats is.