Pensioen voor iedereen.

 

Je leven lang werken én bijdragen en dan, als het aan jou is, moeten rondkomen met een pensioen dat veel te laag is? Wij vinden dat niet normaal. Net zoals we het niet normaal vinden dat jongeren vandaag niet meer geloven dat er voor hen geen pensioen meer zal zijn. Dat betekent dat we ons pensioensysteem moeten herdenken en vernieuwen.

Wij stappen af van de pensioenleeftijd. Een loopbaan van 42 jaar volstaat voor een volwaardig pensioen. Wie op zijn 18e begint te werken, kan op zijn 60e met pensioen; wie op zijn 23ste begint te werken, kan op zijn 66e stoppen.

Elk uur werk telt om je pensioen te berekenen, in plaats van de gewerkte jaren zoals nu. Het maakt niet uit of je nu ambtenaar, zelfstandige, bediende bent, in een vast of flexibel contract. En zorgen voor iemand, vinden wij ook werken. Ook die uren tellen voor je pensioen.

Wie een loopbaan van 42 jaar achter de rug heeft, moet zeker zijn van een minimumpensioen van 1.500 euro. Wie meer uren werkt in die 42 jaar  – of langer werkt  – verdient meer pensioen. Zo simpel is het.

Zekerheid op een goed pensioen. Voor iedereen.

HET.KAN.WEL. #NieuweStrijd

Aftellen tot de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen.