Simon Bekaert

Simon Bekaert, provincieraadslid en eerste schepen in Tielt. Advocaat, getrouwd, vader van twee dochtertjes, van één en drie jaar oud.

Waarom sp.a?

Omdat sp.a. staat voor gelijke kansen voor iedereen, en voor een welvarende solidaire samenleving met de grootste aandacht voor ecologie.

Politieke dada:

Betaalbaar wonen, leefmilieu, veiligheid en verkeersveiligheid

Ambitie 2018 – 2024:

Ten dienste staan van alle West-Vlamingen, om onze provincie verder uit te bouwen en te versterken. Samen werken aan een nog welvarender, mooier en groener West-Vlaanderen.

Waarom Simon?

Met uw steun wil ik gaan voor een welvarende provincie, die voor iedereen werkt, niet alleen voor de happy few maar voor alle West-Vlamingen

Groen voor mens en dier

Berichten