WERKEN AAN WELVAART

 

West-Vlaamse bedrijven investeerden in 2016 en 2017 recordbedragen om hun onderneming te doen groeien. De werkloosheid is historisch laag.  En het aantal starters in West-Vlaanderen neem toe. Hoe kunnen we dat welvaartniveau behouden in de huidige digitale, geglobaliseerde wereld? En welke rol spelen toerisme en landbouw in dat verhaal?

 

Starters en gevestigde bedrijven aanmoedigen

West-Vlaanderen is de thuisbasis van een fijnmazig netwerk kleine en middelgrote bedrijven. Vaak gaat het om familiebedrijven die het tot wereldspelers hebben geschopt dankzij een combinatie van ondernemerschap, lef en werklust. Maar ooit zijn ze gestart als een piepklein bedrijf in een atelier, garage of winkel. Daarmee illustreren ze hoe belangrijk starters zijn voor onze economie! sp.a wil dan ook stevig vasthouden aan het bestaande startersbeleid.

Om de economie te stimuleren, zorgen we ook dat bedrijven zich hier welkom en thuis voelen, maar ook voldoende logistieke ondersteuning krijgen (ruimte en mobiliteit). We nemen initiatieven die werknemers helpen om zich gewaardeerd te voelen. Daarnaast ondersteunen we ook onderwijsinstellingen, zodat onze opleidingen – zowel voor studenten als volwassenen – top blijven. Door (voortdurend) te leren, worden bedrijven en hun werknemers immers wendbaar en innovatief. En dat is een must in de huidige digitale economie.


Met oog voor sociale aspecten

Aan het economische beleid van de provincie willen we ook een aantal sociale elementen toevoegen. Maatwerkbedrijven, die in West-Vlaanderen een belangrijke rol spelen, krijgen volop ondersteuning. Daarnaast zorgen we voor een vangnet voor mensen die niet (meer) terechtkunnen in het reguliere of het beschermde tewerkstellingscircuit. En we houden ook rekening met specifieke mobiliteitsvraagstukken van werknemers, met kinderopvang enzovoort.


Landbouw en toerisme

Landbouw speelt een belangrijke rol in de West-Vlaamse economie. Recente schandalen tonen echter aan dat de intensieve, industriële landbouw tegen zijn grenzen aanloopt. We moeten het systeem radicaal durven te herdenken, in het belang van onze landbouwers, van het dierenwelzijn en van onze gezondheid. s.pa wil werk maken van een ommezwaai naar een duurzame landbouw.

We willen ook blijven investeren in toerisme en recreatie. Want toerisme creëert jobs, en recreatie geeft zowel toeristen als West-Vlamingen de kans om zich te ontspannen en te amuseren. Zodat iedereen zich goed in zijn vel voelt.


Krachten bundelen

Een streek economisch ontwikkelen, kan alleen dankzij teamwerk. Nog meer dan in het verleden willen we inzetten op samenwerking tussen de overheid, bedrijven, onderwijsinstellingen en werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Maar ook met de meer dan 400.000 West-Vlaamse werknemers zelf. De provincie is de geschikte partner om iedereen rond de tafel te brengen.

Aftellen tot de provinciale verkiezingen 2018.