ZORGZEKERHEID

Al 130 jaar lang breekt het socialisme een lans voor zekerheid, welvaart en gelijkheid in onze maatschappij, en dat vaak op scharniermomenten in de geschiedenis. Maar is er nog een plek voor socialisme in onze rollercoastermaatschappij? Kan socialisme een houvast bieden in tijden van versnelde digitalisering, klimaatverandering, sociale afbraak en winstbejag?

 

Van uitdagingen kansen maken

Ook vandaag wil het socialisme een baken van zekerheid zijn. Van de huidige uitdagingen willen we nieuwe kansen maken voor meer solidariteit, gelijkheid en duurzaamheid en betere zorg voor onze planeet. Dat doen we op verschillende fronten:

 

We ambiëren een volledige tewerkstelling in tijden van automatisering, omdat iedereen die kan en wil werken recht heeft op een job.

We zetten ons in voor gelijkwaardige kinderopvang om iedereen een even kansrijke start in het leven mee te geven.

We onderkennen de nood aan een koolstofarme, circulaire economie om klimaatverandering tegen te gaan.

We willen de kloof tussen mannen en vrouwen voor eens en altijd dichten.

We willen een einde maken aan de verspilling en gaan resoluut voor lokale, diervriendelijke en duurzame voedselproductie.

We plaatsen sociale bescherming, garantie op zorg en zorgzekerheid centraal.


Socialisme, dat is kiezen voor ‘samen sterk’

Met deze actiepunten willen we tegenwicht bieden aan een tendens die onze samenleving almaar harder lijkt te maken. Dat kunnen we niet alleen. Gelukkig zijn er tal van mensen die net zoals wij de handen uit de mouwen willen steken. Die willen meebouwen aan een samenleving waarin niet alleen zijzelf, maar ook anderen het goed hebben.

Kortom, we zoeken samen naar wat mensen bindt. En we geven gehoor aan de menselijke drang naar gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Het is aan ons om de mouwen op te stropen en samen de samenleving te bouwen die een toekomst biedt voor iedereen. Het is tijd voor een #nieuwsocialisme.

 

Aftellen tot de provinciale verkiezingen 2018.