10 voorstellen om de schuldindustrie te stoppen

Bijna 400.000 Belgen kampen vandaag met schulden en achterstallige facturen. Gezinnen en alleenstaanden maar ook creatievelingen, zelfstandigen, freelancers en jonge ondernemers die door een tegenslag een onbetaalde factuur niet kunnen betalen, zien in luttele tijd het bedrag vertienvoudigen door kosten voor incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Zo worden ze steeds verder de dieperik ingeduwd.  SP.A roept de schuldindustrie een halt toe.

Niet meteen een relevant thema voor jou, dacht je? Uit recente cijfers rond armoedebestrijding blijkt dat meer dan de helft van de schulden van Belgische gezinnen niet te wijten is aan folietjes. Ze zijn vaak het gevolg van een ziekte, een echtscheiding of jobverlies. Dit gaat niet over ‘zotte kosten’, of over mensen die roekeloos of op krediet geld uitgeven. Het kan iedereen overkomen. Eén onbetaalde school- of ziekenhuisfactuur, één keer je water- of elektriciteitsrekening niet kunnen betalen en er komt een sneeuwbal aan herinneringskosten en verwijlinteresten op je af.


Kosten aan banden leggen

Uiteraard, wie schulden maakt, moet ze terugbetalen. De sneeuwbal aan bijkomende kosten maakt dat voor velen onmogelijk. Een jaar geleden beschreef sp.a-voorzitter John Crombez het probleem in zijn boek Ctrl+Alt+Del. Ondertussen ging sp.a op zoek naar alternatieven. De afgelopen maanden hebben we uitgebreid gepraat met mensen in schulden, specialisten, rechters, incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten. Op basis van hun getuigenissen werkten we 10 wetsvoorstellen uit om de schuldsneeuwbal te stoppen:

 

  1. Herinneringskosten worden tot een maximum beperkt.
  2. Verwijlintresten bij onbetaalde facturen worden geplafonneerd.
  3. Voor basisrechten als energie, water en telecommunicatie korten we de verjaringstermijn in tot twee jaar. Zo blijven de schulden zich niet vijf jaar opstapelen.
  4. De kosten die de deurwaarder mag aanrekenen, worden aan banden gelegd.
  5. Deurwaarders en advocaten moeten hun kosten transparant benoemen op de factuur.
  6. We voeren een onafhankelijke controle in op deurwaarders en advocaten.
  7. We passen de lijst van niet-beslagbare goederen aan aan de noden en basisbehoeften van deze tijd (smartphone, computer en internetverbinding).
  8. We vermijden openbare verkopen waarvan we weten dat ze meer zullen kosten dan ze opbrengen. sp.a stelt voor om de kosten van de beslaglegging ten laste te leggen van diegene die de beslaglegging gevraagd heeft.
  9. Er moet een mogelijkheid tot een minnelijke schikking zijn vooraleer een incassobureau ingezet wordt. Dit is gratis en brengt dus geen bijkomende kosten met zich mee.
  10. Wanneer de tussenkomst van een advocaat niet nodig is (bv. bij onbetwiste schulden), schaffen we deze verplichting af.

Ten slotte passen we de territoriale bevoegdheid aan. Nu moeten mensen met schulden vaak het hele land rondreizen naar de rechtbanken van firma’s waar ze schulden hebben. Met ons voorstel is altijd de rechtbank van de woonplaats van de consument bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

 

Vicieuze cirkel doorbreken

Schulden moeten betaald worden, maar de inning en afhandeling van schulden moet menselijk zijn. De voorstellen van sp.a moeten helpen om de vicieuze cirkel van onnodige kosten, gecreëerd door een schuldindustrie waarin steeds meer mensen terechtkomen, te doorbreken.


Meer weten? Bekijk
onze video en bezoek www.stopdeschuldindustrie.be

Leave a comment