Eenzaam en alleen: een probleem van jong en oud.

Vandaag stond het uitgebreid in verschillende kranten: ook jongvolwassenen voelen zich vaak eenzaam. Met nieuwe cijfers vanuit het “Geluksonderzoek” van Universiteit Gent en levensverzekeraar NN werd bevestigd dat 54,4 % van de mensen tussen de 20 en 34 jaar zich soms tot altijd eenzaam voelen. In de fleur van je leven en toch eenzaam, hoe kan dit nu?

Eenzaamheid: wat is dat?

Sociologe Leen Heylen omschrijft twee vormen van eenzaamheid: sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid.
Bij sociale eenzaamheid vertrekken we vanuit een gemis in je brede sociale kring, in de contacten met vrienden, familie en kennissen. Bij emotionele eenzaamheid is er een gemis aan een hechte band met iemand, een vertrouwenspersoon.

Sowieso is je eenzaam voelen een subjectief gegeven en afhankelijk van verschillende factoren. Voor de een is een relatie de basis van alle geluk, terwijl de andere met een grote glimlach door het leven gaat als “happy single”. Of voor de ene persoon weegt de financiële situatie door, bij de ander zijn er gezondheidsproblemen die er voor zorgen dat het moeilijker gaat.
Net die complexiteit van eenzaamheid zorgt er voor dat er geen kant – en – klare oplossingen zijn die we zomaar kunnen toepassen.  

Wat kunnen we doen?
Professor Annemans doet een duidelijk oproep aan de politiek om hier een thema van te maken naar de komende gemeenteraadsverkiezingen en te blijven inzetten op de zaken die het geluk verhogen en de eenzaamheid verkleinen.

Het aangaan van kwalitatieve sociale relaties is cruciaal om de kans op geluk te verhogen en de manieren waarop dit gebeurd kan de politiek stimuleren.
Zo blijkt dat het deelnemen aan sociale activiteiten, het doen van vrijwilligerswerk of het zorgen voor anderen de kans op gelukkig zijn verhoogt.
Binnen de gemeente kunnen we bijvoorbeeld gericht gaan inzetten op een vrijwilligerscoördinator die vraag en aanbod met elkaar gaat verbinden. Ook de verschillende verenigingen in onze stad dienen we te ondersteunen zowel financieel als inhoudelijk, zowel cultuur als sport, zowel kinderen en jongeren als senioren.
Naast het deelnemen aan sociale activiteiten verhoogt onze kans op geluk als we de natuur in trekken. Hier is de provincie het ideale politieke niveau om enerzijds gemeenten en steden te ondersteunen, maar ook om blijvend te investeren in onze provinciale domeinen. Door deze domeinen gericht vorm te geven stimuleren we contacten tussen jong en oud!
Alle concrete cijfergegevens van het onderzoek kan je in het persbericht nalezen.
Tenslotte moeten we ook durven werk maken van een duurzamere aanpak. sp.a is al langer vragende partij om een Vlaams Kenniscentrum Preventie Eenzaamheid op te richten. Dit kenniscentrum is het aanspreekpunt rond vorming, projectontwikkeling en expertise – opbouw in de problematiek en moet know – how bundelen om dan nieuwe initiatieven op elkaar af te stemmen.

De resultaten van het nationaal geluksonderzoek worden nog tot maart 2019 geanalyseerd, maar laat ons niet zo lang wachten om er werk van te maken. Een gelukkig mens is namelijk gezond, staat klaar voor anderen en kan positief in het leven staan. En willen we dat niet allemaal?

Leave a comment