Gezocht: 1400 leerkrachten!

Er zijn vandaag ruim 1.400 vacatures, een verdubbeling tegenover vorig jaar. In sommige scholen gaat het zover, dat bepaalde vakken voor bepaalde tijd niet meer gegeven worden of dat zelfs studenten de vacatures moeten invullen.
Hoewel minister Crevits heel wat plannen heeft, zien we geen concrete uitwerking. Zekerheid op goed onderwijs begint bij gemotiveerde leerkrachten. Tijd om er werk van te maken!

Nood aan structurele hervormingen, nood aan zekerheid. 

Steve Vandenberghe:

“Ons onderwijs heeft een groot imagoprobleem. Vroeger dacht men al lachend mensen te kunnen motiveren met ‘al die vakantie als leraar’, maar daar komt men vandaag niet meer mee weg. Imago hangt ook samen met beleid, en ook daar blijft het op wachten. Minister Crevits heeft zich de voorbije jaren vooral getoond als de minister van de projectjes, terwijl ons onderwijs nood heeft aan structurele hervormingen.

Vandaag zien we dezelfde problemen als vier jaar terug, maar dan verergerd in plaats van opgelost. De structurele maatregelen worden aangekondigd in allerlei plannen en pacten, maar na vier jaar weet nog altijd niemand hoe die plannen en pacten eruitzien. Ik heb al meerdere malen onze eigen voorstellen op tafel gelegd in het parlement. De minister toont zich altijd zeer geïnteresseerd, maar lijkt er uiteindelijk maar zeer weinig mee te doen.”

Een vliegtuigloopbaan voor elk leerkracht

 

sp.a diende al verschillende voorstellen in bij de minister, onder andere het voorstel rond de vliegtuigloopbaan. Deze deelt de leerkrachtencarrière op in een startbaan, een zenitbaan en een landingsbaan.

 

Tijdens de eerste vijf jaar van de loopbaan krijgen leraren een startbaan: een vaste opdracht, verbonden aan een scholengemeenschap. Ze krijgen de tijd om zich in te werken en krijgen meer ruimte voor bijvoorbeeld lesvoorbereidingen en begeleiding.

Eens volledig ingewerkt stappen leerkrachten over op de zenitbaan, die hen de volle bescherming van de huidige vaste benoeming geeft en volop inzet op de lesopdracht.

In het vooruitzicht van hun pensioen wordt leraren dan de mogelijkheid gegeven om over te stappen op een landingsbaan, waarbij ze hun lesopdracht – als ze dat willen – afbouwen om zo hun opgebouwde expertise ter beschikking te stellen van het hele schoolteam of zelfs een groep scholen.

 

Net wanneer we duizenden nieuwe leerkrachten nodig hebben, wordt de job steeds minder aantrekkelijk.
Zekerheid op goed onderwijs voor elk kind begint bij gemotiveerde leraren.
Meer voorstellen binnen het thema van onderwijs kan je hier lezen.