Hoe kinderopvang en de kleuterklas de gelijkheid tussen kinderen stimuleren

Baby’s en peuters die naar een crèche of een onthaalmoeder gaan zijn taalvaardiger en socialer dan hun leeftijdsgenootjes die thuisblijven. Op het moment dat ze de peuterklas binnenstappen, kennen ze tot 700 woorden meer, zo tonen studies aan. Vandaar onze overtuiging: sp.a wil dat elk kind de kans krijgt om naar de kinderopvang en de kleuterklas te gaan. Enkel zo krijgen alle kinderen dezelfde kansen.


Uit de
Armoedebarometer 2017 blijkt dat de kinderarmoede jaar na jaar toeneemt. De laatste drie jaar wordt één op de acht West-Vlaamse kinderen geboren in kansarmoede. Elk jaar komen er kansarmen bij. Kinderen uit dergelijke kwetsbare gezinnen gaan vaak niet naar crèches of onthaalmoeders en blijven niet zelden ook weg uit de peuterklas. Terwijl hun leeftijdsgenoten al volop gestimuleerd worden op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief niveau, missen zij de boot. Hun achterstand maken ze heel moeilijk nog goed in de rest van hun leven.


Preventieve gezinsondersteuning vanaf dag 1

Om dit te voorkomen, pleit sp.a voor preventieve gezinsondersteuning bij alle gezinnen met jonge kinderen. Waar Kind en Gezin nu voor begeleiding zorgt, moet de organisatie de handen in elkaar slaan met regioverpleegkundigen, artsen en gezinsondersteuners om – zeker bij kwetsbare gezinnen – intensieve opvoedingsondersteuning en coaching aan huis te geven vanaf de geboorte. Samen met de gezinnen moeten de begeleiders zoeken naar mogelijkheden om zowel ouders als kinderen een gevoel van eigenwaarde te geven en zelfstandig en weerbaar te maken. Kinderopvang en kleuterklas spelen daar een belangrijke rol in. Daarom pleiten wij ervoor om kleintjes – eventueel sporadisch – naar de kinderopvang te laten gaan en hen vanaf drie jaar verplicht naar de kleuterklas te sturen.


Perinataal netwerk

De begeleiding van de kinderen moet volgens sp.a trouwens al voor de geboorte starten. Zoals we aanhalen in de blog rond perinatale zorg  hebben kwetsbare gezinnen nood aan begeleiding tijdens de zwangerschap. Door een netwerk in het leven te roepen van sociale diensten, het CAW, Kind en Gezin, mutualiteiten, huisartsen, vroedvrouwen, thuisbegeleidingsdiensten, het Huis van het Kind en eventuele lokale partners krijgt het ongeboren kind al van in de baarmoeder de beste zorgen. Gaan ze kort na hun geboorte naar de kinderopvang en de peuterklas, dan kunnen ze hun leven op gelijke voet starten met al hun leeftijdsgenootjes.

Leave a comment